Men vi sinh cho hầm tự hoại
> Sản phẩm > Men vi sinh cho hầm tự hoại

Vi sinh xử lý bể phốt, hầm tự hoại BIOFIX SEPTIC

Vi sinh xử lý bể phốt, hầm tự hoại BIOFIX SEPTIC phân hủy chất rắn cặn bã có trong bể phốt, bồn tự hoại, tiết kiệm chi phí thông hút bồn cầu, xử lý mùi hôi được sản xuất và đóng gói theo tiêu chuẩn Hoa kì, túi bên ngoài tự hủy khi gặp nước, rất dễ dàng sử dụng.